De lichtere regeling

23 april 2013
 
De AIFMD voorziet ook in een lichtere regeling, waarbij de eerder in deze nieuwsbrief besproken registratieverplichting geldt. Voor beheerders waarop de lichtere regeling van toepassing is, geldt geen vergunningsplicht, maar wel een verplichting om een melding te doen aan de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst, alsmede om aan die autoriteiten bepaalde informatie te verstrekken.
 
De lichtere regeling geldt voor:
 
• beheerders die direct of indirect beleggingsinstellingen beheren waarvan het totaal aan beheerde activa onder de drempel van € 100 miljoen blijft
• beheerders die uitsluitend beleggingsinstellingen beheren die zonder hefboomfinanciering werken, en in die beleggingsinstellingen kunnen gedurende een periode van vijf jaar geen terugbetalingsrechten worden uitgeoefend, en het totaal aan beheerde activa blijft onder de drempel van € 500 miljoen.
 
De lichtere regeling is bij etailbeleggers slechts van toepassing indien door de beheerder rechten van deelneming in een beleggingsinstelling worden aangeboden aan minder dan 150 personen, en:
 
• voor zover die rechten slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000,- per deelnemer; of
• voor zover die rechten een nominale waarde per recht hebben van ten minste € 100.000.
 
Indien deelnemingsrechten slechts aan professionele beleggers worden aangeboden, dan gelden voor de lichtere regeling alleen de financiële drempels van € 100 miljoen resp. € 500 miljoen. 
 
 
Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Charles Destrée