De kosten van het onderzoek: de kosten gaan voor de baten uit!

6 juli 2005
 

Als een enquête leidt to benoeming van een of meerdere personen die de gang van zaken binnen een rechtspersoon moeten onderzoeken, zal de Ondernemingskamer vooraf vaststellen wat dat onderzoek ten hoogste mag kosten. Deze kosten zijn in eerste instantie voor rekening van de te onderzoeken 'rechtspersoon'. De wet kent geen voorziening voor het geval de 'rechtspersoon' geen mogelijkheid heeft om deze kosten te dragen.

 

De exacte gang van zaken in zo'n situatie en een mogelijke oplossing kunt u lezen in het hierbij gevoegde artikel dat werd gepubliceerd in de Geschriftenbundel vanwege de Vereniging Corporate Litigation.