De inbreng van de OR bij reorganisatie

4 april 2011
 
De ondernemingsraad is in grote mate in staat zijn stempel op het reorganisatietraject te drukken. Voorwaarde is wel dat de raad ervoor zorgt dat hij de kaas niet van zijn brood laat eten.
 
Kennis over en inzicht in het reorganisatietraject zijn daarbij van essentieel belang.
 
Hierbij vindt u het gehele artikel van Floor Damen en Mark Keuss dat werd gepubliceerd in OR Rendement 04-2011.