De huurvordering in kort geding - een lang verhaal

24 mei 2012
 

Het is een landelijke tendens dat het aantal huurders met een huurachterstand toeneemt, evenals de hoogte van de huurachterstand.De huidige economische crisis is daar mede debet aan. Bij deze huurachterstanden is het, om het risico bij een eventueel faillissement van huurder te beperken, voor (commerciële) verhuurders van bedrijfsruimte zaak om die achterstanden zo snel mogelijk te incasseren. Veelal is het starten van een kort geding daarbij hèt middel.

 

In het hierbij gevoegde artikel dat werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Huurruimte van 24 mei 2012 vindt u een overzicht van de belangrijkste vereisten waaraan moet zijn voldaan om de vordering tot betaling van de achterstallige huur toegewezen te krijgen.