De geldigheid van vervalbedingen bij faillissement

24 augustus 2013
 
​In het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie gaat Reinout Wibier in op de geldigheid van vervalbedingen naar Nederlands recht, mede in het licht van HR 12 april 2013 (De Bruyn q.q. en Disberg q.q./Laser Nederland).
 
De vraag wat precies de invloed is van een faillissement op een wederkerige overeenkomst, blijft de gemoederen in juridisch Nederland bezighouden. De Hoge Raad slaat een aantal piketpalen in zijn uitspraak, maar laat ook veel open. In deze bijdrage probeert Reinout Wibier iets meer richting te geven aan wetenschap en praktijk voor de beoordeling van de vraag wat nu precies wel en wat niet is geoorloofd in termen van vervalbedingen.