De geflexibiliseerde besloten vennootschap

1 november 2007
 
Het voorstel van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht moet de besloten vennootschap nationaal en internationaal als een aantrekkelijke rechtsvorm op de kaart houden.
 
Jurjen Mos bespreekt de meest in het oog springende wijzigingen die het wetsvoorstel met zich meebrengt in dit artikel in het Onafhankelijk Maandblad voor Belastingrecht & Belastingpraktijk (nr 11, november 2007, blz 386).