De gebrekenregeling in het ROZ-model huurovereenkomsten

3 maart 2006
 
Kort voor 1 augustus 2003 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) nieuwe model-huurovereenkomsten bedrijfsruimte opgesteld. In de Algemene Bepalingen van deze modellen heeft de ROZ ervoor gekozen om het wettelijke begrip 'gebrek' te herdefiniëren. In deze publicatie zal worden besproken wat deze herdefiniëring inhoudt en in hoeverre deze strookt met de bedoeling van de wetgever.

Rechts vindt u de publicatie van Tomas Steenmetser in het Tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte over de geberekenregeling in het ROZ-model huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte.