De eigendom van netten

11 februari 2006
 

Op 6 oktober 2005 heeft de Minister van Economische Zaken bij de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging (nr. 29 834) ingediend inzake de Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken.

Onderdeel daarvan is een wettelijke regeling van de eigendom van netten. In deze bijdrage wordt onder meer een poging gedaan in beeld te brengen wat de effecten zijn voor de dagelijkse praktijk.