De overeenkomst tussen bewaarder en beheerder

23 april 2013
 
De Uitwerkingsverordening bevat onder andere een lange reeks vereisten waaraan de overeenkomst inzake beheer en bewaring, ook wel 'OBB', moet voldoen. Uit deze vereisten zijn zowel verplichtingen te ontwaren die betrekking hebben op de beheerder, als verplichtingen die betrekking hebben op de bewaarder.
 

De beheerder
De volgende elementen uit die lijst zijn met name van belang voor de beheerder:

 

• de middelen en de procedures waarmee de beheerder alle relevante informatie overbrengt aan de bewaarder, of verzekert dat de bewaarder toegang heeft tot de informatie die hij nodig heeft voor zijn taakuitoefening
• alle noodzakelijke informatie die uitgewisseld dient te worden tussen de beheerder en de bewaarder met betrekking tot de verkoop, terugbetaling, uitgifte, annulering of terugkoop van deelnemingsrechten in een bepaalde beleggingsinstelling
• alle noodzakelijke informatie die uitgewisseld dient te worden tussen de beheerder en de bewaarder met betrekking tot de beoordeling van de uitvoering van de bewaarfunctie
• informatie met betrekking tot alle bankrekeningen op naam van de beleggingsinstelling en de procedures die verzekeren dat de bewaarder wordt geïnformeerd op het moment dat er een nieuwe rekening wordt geopend
• procedures aan de hand waarvan de bewaarder met betrekking tot zijn taken een onderzoek kan instellen naar het gedrag van de beheerder en de kwaliteit van de medegedeelde informatie kan beoordelen, eventueel via toegang tot de boeken van het fonds
 
De bewaarder
Op het moment van publicatie van deze nieuwsbrief zijn een aantal partijen, waaronder Kas Bank, BNP Paribas, State Street, Intertrust en Orangefield actief om de rol als bewaarder op zich te nemen. BNP Paribas heeft recentelijk aangekondigd dat de ‘branch status’ is aangevraagd om voorbereid te zijn op het in werking treden van de AIFMD. Intertrust heeft zeer recentelijk aangekondigd de rol van bewaarder voor vastgoed en private equity fondsen aan te gaan bieden. Het is nog wel de vraag of het thans beperkte aantal aanbieders de vraag straks aan zal kunnen.*
 
De volgende concrete stap in het proces naar deze nieuwe rol zal de onderhandeling over de OBB zijn. Met name de discussie tussen de beheerder en de bewaarder over de risicoallocatie zal een belangrijke dynamiek zijn bij de uitonderhandeling van dit document. De uitkomst daarvan zal ook weer in belangrijke mate bepalend zijn voor het prijsniveau van de door de bewaarder aangeboden diensten. Daarbij staat overigens wel voorop dat de bewaarder op grond van de AIFMD in principe altijd zijn eigen aansprakelijkheid zal hebben.
 
Tenslotte is het op basis van de Uitwerkingsverordening toegestaan om niet voor iedere beleggingsinstelling die door de beheerder wordt beheerd een specifieke schriftelijke overeenkomst aan te gaan. Er mag dan een zogenaamd ‘raamwerk’ worden afgesloten, waarin wordt aangeven ten aanzien van welke beleggingsinstellingen de bewaarovereenkomst is aangegaan. De Nederlandse wetgever kan hier wel van afwijken en toch een specifieke bewaarovereenkomst per fonds eisen.
 
* Zie ook het artikel ‘Zwaardere bewaardersfunctie wordt onaangename verrassing voor sector’ in het FD van 19 april 2013.
 
Lees hier de andere drie artikelen uit de nieuwsbrief:
 
Of bekijk de volledige nieuwsbrief (PDF). 
 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Charles Destrée.