De betekenis van de inhoud van een opzeggingsbrief voor 290-bedrijfsruimte

17 maart 2014
 
Deze maand wordt in het Tijdschrift  Huurrecht in de Praktijk (HIP) een klassieker uit het Huurrecht besproken door Michiel de Wit.
 
In deze aflevering het arrest van de Hoge Raad van 1 november 2002, NJ 2004, 114 (Engelgeer/Engelgeer), over de betekenis van de inhoud van een opzeggingsbrief voor 290-bedrijfsruimte.