De bankgarantie versus waarborgsom

10 juli 2011
 
In de huurovereenkomst voor bedrijfsruimte is vaak een verplichting voor de huurder opgenomen om tot zekerheid voor verhuurder bij de aanvang van de huurovereenkomst aan de verhuurder een bankgarantie af te geven of een waarborgsom te storten.
 
In het hierbij gevoegde artikel , dat werd gepubliceerd in het Tijdschrift Huurrecht in praktijk van juli 2011 wordt gekeken naar de voor- en nadelen van beide vormen van zekerheidsstelling.