De analoge toepassing van de 15 april arresten op de managementovereenkomst

19 maart 2015
 
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland en het Gerechtshof Amsterdam hebben recent geoordeeld dat het vennootschapsrechtelijk ontslag van de bestuurder tevens het einde van de managementovereenkomst kan meebrengen. Hieruit kan echter niet zonder meer worden afgeleid dat de zogeheten 15 april-arresten analoog van toepassing zijn op de managementovereenkomst. Eerdere jurisprudentie laat op dit punt een wisselend beeld zien en de Hoge Raad heeft zich hier nog niet over uitgelaten. In deze bijdrage wordt door Germaine nader ingegaan op voornoemde uitspraken en op de vraag of de 15 april-arresten analoog moeten worden toegepast op de managementovereenkomst.