De Flex BV Wet treedt per 1 oktober a.s. in werking

26 juni 2012
 
Op 12 juni 2012, is het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht (hierna: de Flex-BV Wet), door de Eerste Kamer aangenomen. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld op 1 oktober 2012. Het BV-recht zal ingrijpend worden gewijzigd. De wijzigingen lossen veel knelpunten op die in de praktijk worden gevoeld. De regels voor de BV worden vereenvoudigd en er komt een grote vrijheid van inrichting van de statuten van de BV. 
 
In het hierbij gevoegde artikel vindt u een globaal overzicht van de belangrijkste wijzigingen die in de Flex-BV Wet zijn opgenomen.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit memorandum nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Corrine Holdinga, partner notaris.