Crisisheffing in strijd met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens?

11 maart 2013
 

De zogenaamde ‘crisisheffing’ behelst een eenmalige heffing van 16% over het gedeelte van het fiscale loon over 2012 van werknemers boven € 150.000. De crisisheffing is ingevoerd in april 2012 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Uit een uitspraak van het Hof Arnhem kan worden afgeleid dat de crisisheffing met terugwerkende kracht mogelijk in strijd is met het EVRM.

 

Het volledige artikel vindt u rechts op deze pagina

 

Voor de originele uitspraak: Gerechtshof Arnhem, 19 februari 2013, LJN BZ1428 klik hier >