Contracten maken

15 januari 2008
 
Bij de koop/verkoop van een onderneming zal er doorgaans enige tijd verstrijken tussen de ondertekening van de koopovereenkomst (Signing) en de levering van de aandelen (Closing). De redenen daarvoor kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld het nog moeten verkrijgen van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. De koopovereenkomst zal er dan in voorzien dat de koper verplicht is de onderneming af te nemen en de overeengekomen koopprijs daarvoor te betalen, zodra de mededingingsautoriteiten hun goedkeuring aan effectuering van de transactie hebben gegeven.
 
 

In de bijlage vindt u het hele artikel dat werd gepubliceerd in Contracteren.