Btw-bouwterreinen

25 november 2013
 

Onbebouwde tot bebouwing bestemde grond vormt een bouwterrein in de zin van de btw. Dit volgt uit de Btw-richtlijn en de Nederlandse wet moet zoveel als mogelijk in overeenstemming daarmee worden uitgelegd.

 

Bart van Zadelhoff schreef hierover een publicatie in het FBN van oktober 2013.