Bouw niet gebaat bij reparatie WRO

28 juli 2009
 
In Cobouw van 28.07.2009 stond het artikel "Bouw niet gebaat bij reparatie WRO" van Michael Klijnstra.
 
Het nieuwe artikel is een vervolg op de eerdere bijdrage in Cobouw waarin Michael Klijnstra en Bas van Vliet kritiek leverden op een uitspraak van de Voorzieningenrechter te Arnhem. Nu heeft de Voorzieningenrechter te Utrecht op 17 juli jl. een uitspraak gedaan die haaks staat op de eerdere uitspraak uit Arnhem en - beter nog - die inhoudelijk volledig op een lijn ligt met hetgeen Bas en Michael eerder al hadden bepleit.