Boetebedingen in de ROZ Algemene Bepalingen

12 april 2011
 
voor winkel- en kantoorruimte: aanbevelingen voor de verhuurder 
 
Bij het sluiten van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte gebruikt een verhuurder vaak de standaard algemene bepalingen, opgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ). In die algemene bepalingen zijn boetebedingen opgenomen. In dit artikel wordt gekeken naar de juridische houdbaarheid van die bedingen en hoe de afdwingbaarheid van die bedingen door de verhuurder kan worden verstrekt.
 
Hierbij vindt u het artikel van Michiel de Wit dat werd gepubliceerd in het Tijdschrift Huurrecht in Praktijk van april 2011