Bezwijkt de werknemer onder het zwaarder drukkende concurrentiebeding?

12 maart 2012
 
Om te beoordelen of een concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken, dient een rechter te beoordelen of sprake is van
 
  1. een voor de werknemer niet voorzienbare ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding; die
  2. met zich brengt dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken; met 
  3. als gevolg dat de werknemer wordt belemmerd in het vinden van een gelijkwaardige werkkring. Hierna zal de rechter dienen te beoordelen of;
  4. het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk dient komen te vervallen. Deze beoordeling vindt veel navolging, echter niet alle vereisten worden even duidelijk toegepast.
 
  

Hiernaast vindt u het artikel van Joris van der Flier dat werd gepubliceerd in ArbeidsRecht 2012/14