Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

1 januari 2007
 
Op 20 oktober 2006 deed de Hoge Raad uitspraak in een conflict over bestuurdersaansprakelijkheid. Geldt het ontbreken van een accountantsverklaring als een onbelangrijk verzuim in het kader van de verplichting tot openbaar maken van de jaarrekening? Welke maatstaf geldt t.a.v. de vraag of de aangesproken bestuurder is geslaagd in het leveren van tegenbewijs ter weerlegging van het vermoeden dat zijn kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

 

De uitspraak met toelichting werd gepubliceerd in Rechtspraak Ondernemingsrecht 2007, afl. 1.