Bestuurdersaansprakelijkheid DLL

11 november 2007
 

De Handelskamer van het Hof Amsterdam deed op 15 maart 2007 uitspraak inzake de persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder bij niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van een geldleninglease en een huurlease. Is er voldoende en ernstig genoeg verwijt?

 

De uitspraak en een toelichting daar op vindt u rechts op deze pagina. Het artikel werd gepubliceerd in Rechtspraak Ondernemingsrecht 2007, afl. 11.