Bestuurdersaansprakelijkheid - Onrechtmatige daad

2 februari 2007
 

Op 8 december 2006 deed de Hoge Raad uitspraak in het geschil tussen de Ontvanger omzetbelasting en de bestuurder/enig aandeelhouder van twee besloten vennootschappen die samen een fiscale eenheid vormen. Er is 'gesleept' met de omzet tussen de twee vennootschappen waardoor de fiscus betalingen mis liep.  Naheffingsaanslagen bleven onbetaald en inmiddels zijn de vennootschappen failliet. De Ontvanger stelt de bestuurder/enig aandeelhouder aansprakelijk.

 

In het hierbij gevoegde artikel dat werd gepubliceerd in Rechtspraak en Ondernemingsrecht 2007, afl. 2 kunt u de uitspraak lezen.