Besluitvorming en nietigheid

9 september 2007
 

De meervoudige Handelskamer van de Rechtbank Amsterdam oordeelde op 13 juni 2007 over de nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten die op de AVA van Versatel Telecom International B.V. waren genomen maar wellicht in strijd zijn met de wet en/of de statuten. Zijn de aandeelhouders ondeugdelijk geinformeerd? Is het besluit tot uitkeren van dividend onrechtmatig? Is er sprake van een ongeoorloofde stemovereenkomst? Is de décharge van de commissarissen onrechtmatig?

 

Rechts op deze pagina vindt u de uitspraak en een toelichting daar op. Dit artikel werd gepubliceerd in Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2007, afl. 9.