Benut uw adviesrecht!

20 maart 2012
 
Als uw bestuurder een adviesverzoek voor een voorgenomen besluit bij uw OR neerlegt, zal hij de beweegredenen voor dit besluit moeten aangeven. Dit betekent dat de bestuurder de zogenoemde businesscase moet toelichten en dat hij zijn argumenten en motieven om juist dit besluit te nemen moet weergeven.
 
Het is belangrijk dat deze noodzaak voldoende wordt gemotiveerd, zodat u dit belang kunt afwegen tegen andere (sociale) belangen. Waarmee moet u rekening houden bij het uitoefenen van uw adviesrecht? En waar heeft u in ieder geval recht op?
 
Hierbij vindt u het gehele artikel van Floor Damen & Mark Keuss dat werd gepubliceerd in OR Rendement 3-2012.