Belemmering re-integratie kan een reden zijn voor ontslag op staande voet

5 november 2013
 
Volgens vaste jurisprudentie levert de enkele weigering van een werknemer om de controlevoorschriften bij re-integratie na te leven, geen dringende reden op voor ontslag op staande voet. Dit sluit echter niet de mogelijkheid uit dat de niet-naleving van de bedoelde voorschriften gepaard gaat met andere feiten en omstandigheden die, in onderlinge samenhang, wel het oordeel wettigen dat een dringende reden aanwezig is.
 
Daar komt bij dat het tegenwerken door de werknemer van zijn herstel en re-integratie onder omstandigheden wel met ontslag kan worden bestraft. Dit in overweging nemende, wees de kantonrechter Groningen onlangs de vorderingen tot wedertewerkstelling en loon van een zieke werknemer af, nadat deze op staande voet was ontslagen. Het was gebleken dat de werknemer tweemaal per maand deelnam aan een hardloopwedstrijd en dat hij verbouwingswerkzaamheden aan zijn huis verrichtte zonder dit aan de werkgever of de bedrijfsarts te melden.
 
Bovendien was het lopen van marathons tegenstrijdig met de beperkingen die de werknemer had en had hij, wanneer hij deze activiteiten wel had gemeld, beter kunnen worden begeleid bij zijn re-integratie. Door dit na te laten, heeft de werknemer zijn re-integratieproces belemmerd. De kantonrechter (in kort geding) achtte het ontslag op staande voet gerechtvaardigd en wees de vorderingen van de werknemer af.
 
Lees hier de volledige uitspraak.