Belanghebbende concurrenten

15 februari 2013
 

Alleen belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep instellen tegen overheidsbesluiten. Een belanghebbende is iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bezwaar of beroep dat door een niet-belanghebbende wordt ingediend, moet niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat partijen soms te snel niet-ontvankelijk worden verklaard, blijkt uit twee uitspraken van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december jl.

 

Aike Kamphuis licht e.e.a. toe in het hierbij gevoegde artikel dat werd gepubliceerd in het RO magazine van januari/februari 2013.