Behoud mogelijkheden vastgoedeigenaren om al te ambitieuze plannen aan de kaak te stellen

16 mei 2013
 
De bestuursrechter heeft onlangs een grens gesteld aan de mogelijkheden voor eigenaren van winkelvastgoed om in beroep te gaan tegen concurrerende ontwikkelingen. Als het eigen pand ook voor andere winkels kan worden gebruikt dan het soort dat de nieuwe ontwikkeling mogelijk maakt, kan de vastgoed-eigenaar procedureel buiten spel komen te staan.
 
Aike Kamphuis licht e.e.a. toe in het hierbij gevoegde artikel dat werd gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 16 mei 2013.