Banken aan de steun

1 april 2009
 

Banken aan de steun: enkele vormen van steun aan financiele instellingen en daaraan verbonden voorwaarden.

In de publicatie Onderneming en Financiering zoomt Jurjen Mos nader in op onder andere garantieregelingen en Europese staatssteunregels.