Artikel 30 WOR; hoe werkt het in de praktijk?

30 juni 2014
 
Artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een bijzonder en onbekend artikel in het medezeggenschapsrecht. Het artikel geeft een OR adviesrecht bij ieder voorgenomen besluit voor de benoeming of het ontslag van de bestuurder. Een behoorlijk recht, maar hoe werkt het in de praktijk? In bijgevoegd artikel in OR Rendement, gaan Mark Keuss en Jordi Rosendahl hier dieper op in.