Het arrest Spruijt/Sperry Rand over een beroep van verhuurder op de in acht te nemen opzegtermijn en de onaanvaardbaarheid ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

27 september 2016
 
​In elke aflevering van Huurrecht in Praktijk ("HIP") wordt een klassieker uit het huurrecht besproken. Het gaat telkens om een uitspraak die van grote betekenis is (geweest) voor het huurrecht. Steeds komt aan bod wat de aanleiding voor de procedure was, welke rechtsvraag ter beantwoording voorlag en of de uitspraak nog steeds relevant is. In het bijgevoegde artikel behandelt Michiel de Wit het arrest van de Hoge Raad van 29 april 1983, NJ 1983, 627 Spruijt/Sperry Rand over een beroep van de verhuurder op de in acht te nemen opzegtermijn en de onaanvaardbaarheid ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
 
De HIP is een tijdschrift voor ieder die de belangrijkste ontwikkelingen binnen het huurrecht wil volgen, maar hier niet altijd de tijd voor heeft.