Arbitragebeding apart regelen

4 maart 2015
 
​De in de bouwpraktijk gebruikte algemene voorwaarden (w.o. UAV/AVA/DNR) bevatten veelal een arbitragebeding op grond waarvan geschillen niet bij de overheidsrechter maar in arbitrage moeten worden beslecht. Tot de inwerkingtreding van de Wet modernisering arbitragerecht op 1 januari jl. bestond onduidelijkheid of dergelijke arbitragebedingen toelaatbaar zijn in contracten met consumenten. Marc Houweling (Lexence) schrijft er over in Cobouw.