Anti-kraak en het risico van huurbescherming

2 januari 2014
 
Bruikleenovereenkomsten (anti-kraak) worden veelvuldig gebruikt om woningen in gebruik te geven zonder daarbij het risico te lopen dat de gebruiker huurbescherming heeft. Uitgangspunt daarbij is dat de gebruiker voor het gebruik van de woning geen tegenprestatie is verschuldigd. Een vergoeding mag wel, mits deze de geleverde diensten niet overstijgt. Het gevaar van huur met huurbescherming ligt op de loer als dit niet goed wordt geregeld, zo ondervond onlangs de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot.