Afstand houden! Bedrijven en milieuzonering

23 augustus 2013
 
In deze rubriek in ROmagazine bespreken de omgevingsrechtadvocaten van Lexence op basis van rechtspraak en eigen ervaring veel voorkomende valkuilen in het ruimtelijk bestuursrecht en worden tips gegeven hoe die valkuilen kunnen worden ontweken. In deze aflevering aandacht voor de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'.
 
Een belangrijk principe in het ruimtelijk ordeningsrecht is 'ruimtelijke scheiding' (zonering) tussen enerzijds milieugevoelige functies zoals woningen en anderszijds milieuhinderlijke functies zoals bedrijven. De VNG-brochure is een goed en aanvaard hulpmiddel bij het bepalen van de aan te houden afstanden, maar met de nodige creativiteit en inspanning is het wel degelijk mogelijk op verantwoorde wijze van de voorgeschreven richtafstanden af te wijken.