Afschaffing artikel 13 Zvw hinderpaal voor toetreding private investeerders in de zorg

10 oktober 2013
 
De Nederlandse zorgsector geniet al langere tijd belangstelling van private investeerders. De gezondheidszorg is namelijk een groeimarkt die niet gevoelig lijkt voor negatieve conjunctuurontwikkelingen. Toch lijken de daadwerkelijke investeringen in de kern van de zorgsector achter te blijven. In dit artikel wordt antwoord gegeven op de vraag of het eventueel afschaffen van het zogenaamde 'hinderpaalverbod' van artikel 13 Zvw hiermee verband houdt.