Actualiteitenoverzicht omgevingsrecht 2014

18 februari 2015
 
In Vastgoed Fiscaal en Civiel bespreken Aike Kamphuis en Gemma Blanken een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken van het afgelopen jaar. We beginnen met enkele interessante uitspraken rondom de vaststelling van bestemmingsplannen en beheersverordeningen, waarbij ook de financiële kant (grondexploitatie en planschade) aan de orde komt. Daarna bespreken we rechtspraak uit de praktijk van vergunningverlening en de Wabo. Tot slot eindigen wij met enkele uitspraken over handhaving van het omgevingsrecht.