Actualiteitenoverzicht omgevingsrecht 2013

11 februari 2014
 
In deze kroniek in Vastgoed Fiscaal & Civiel geven Aike Kamphuis en Gemma Blanken een selectie van de meest in het oog springende uitspraken in het omgevingsrecht van het afgelopen jaar. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer Wro, Wabo, Crisis- en herstelwet, Awb, WRO en Flora- en faunawet.