Actualiteitenoverzicht omgevingsrecht 2010

1 januari 2011
 
In 2010 is na jaren van voorbereiding de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Bovendien is na een ongekend kort wetgevingstraject in het afgelopen jaar ook de Crisis- en herstelwet (Chw) van kracht geworden. Alleen al vanwege deze nieuwe wetgeving is 2010 voor het omgevingsrecht een belangrijk jaar. Maar er is natuurlijk meer gebeurd. In dit overzichtartikel worden een aantal van de meest belangrijke ontwikkelingen van 2010 besproken.