Actualiteiten omgevingsrecht 2011

1 februari 2012
 
Naar goed gebruik wordt aan het eind van het jaar de balans opgemaakt van de belangwekkendste ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht. Was het jaar 2010 het jaar van de invoering van enkele belangrijke omgevingsrechtelijke wetten (de Wabo en de Crisis- en herstelwet), in 2011 moesten de bestuursrechters bepalen hoe deze wetten in de praktijk moeten worden toegepast.
 
Dit heeft tot een groot aantal uitspraken geleid, waarvan de meest interessante uitspraken in dit artikel van Aike Kamphuis en Marita Blomaard in het tijdschrift 'Vastgoed Fiscaal & Civiel' (februari 2012) worden behandeld.