Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector

6 mei 2014
 

​De afgelopen jaren is de semipublieke sector opgeschrikt door een groot aantal incidenten waarbij sprake was van falend bestuur. Een afdoende wettelijke regeling voor (aansprakelijkheid van) toezichthouders van verenigingen en stichtingen – de meest voorkomende rechtspersonen in de semipublieke sector – ontbreekt.

 

Met het conceptwetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is beoogd een centrale regeling in Boek 2 BW op te nemen voor taakomschrijving en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van deze rechtsvormen. Door de drempel voor aansprakelijkstelling te verlagen wil men de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen verbeteren. De centrale vraag in dit artikel van Diederick de Boer en Arnout Schennink in 'Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk' is of de drempel voor aansprakelijkstelling inderdaad wordt verlaagd en of daarmee de kwaliteit van (het toezicht op) het bestuur in de semipublieke sector zal verbeteren.