Persoonlijke aansprakelijkheid van maten in een maatschap

27 juni 2013
 
Maten in een maatschap kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, aangezien een maatschap geen rechtsperoonlijkheid heeft. Wordt een maatschap gevormd door rechtspersonen, dan kan het onder omstandigheden ook nog zo zijn, dat de achterliggende natuurlijke personen aansprakelijk zijn. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.