Aansprakelijkheid in concernverhoudingen

7 augustus 2007
 

Op 30 mei 2007 deed de Enkelvoudige Handelskamer van de Rechtbank 's-Gravenhage uitspraak in de zaak Humanitas-KidsConcern / Walvis Software. Was er sprake van een intensieve bemoeienis van de aandeelhoudster en heeft deze zeggenschap gehad over de bedrijfsvoering? Heeft aandeelhoudster haar daaruit voortvloeiende zorgplicht jegens schuldeisers van de dochtermaatschappij geschonden? Wat geldt als peildatum voor aansprakelijkheid?

 

De uitspraak en een toelichting vindt u rechts op deze pagina. 
Het artikel werd gepubliceerd in Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2007, afl. 7-8.