Aanpassing enquêterecht 2013: ervaringen uit de ondernemingsrechtpraktijk

11 oktober 2017
 
​Met de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2012 is het enquêterecht per 1 januari 2013 gewijzigd. Bij deze gelegenheid heeft de wetgever de kring van enquêtegerechtigden beperkt door de kapitaalseisen voor grote (beurs)vennootschappen te verscherpen en verruimd door de rechtspersoon als verzoeker te (her)introduceren. Ook heeft hij de uit HR 14 december 2007, NJ 2008, 105 (DSM) voortvloeiende rechtsregels in art. 2:349a BW gecodificeerd en de raadsheer-commissaris in de onderzoeksfase geïntroduceerd.

In het oktobernummer van Tijdschrift voor Ondernemingspraktijk bespreken Timo Jansen en Anne Spaargaren deze aanpassingen. Klik rechts op de button om het volledige artikel te downloaden. Bent u op zoek naar meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere procesrechtelijke vragen, neem dan contact op met Timo Jansen (t.jansen@lexence.com) of Anne Spaargaren (a.spaargaren@lexence.com).