AFM publiceert rapport risico's rentederivaten mkb'ers

10 oktober 2013
 
In september 2013 heeft de AFM de 'AFM Rapportage Rentederivaten' gepubliceerd. Deze rapportage bevat de bevindingen van de AFM ten aanzien van een door haar verricht verkennend onderzoek naar de wijze waarop banken rentederivaten aanbieden aan het MKB en aan semipublieke instellingen. In dit artikel ligt de nadruk op de rentederivatendienstverlening aan het mkb.