Lexence partner Nationaal Renovatie Platform
1 februari 2012

Lexence is partner geworden van het Nationaal Renovatie Platform (NRP). Het NRP stimuleert het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door middel van renovatie en transformatie. Deze maatschappelijke doelstelling wordt sectorbreed gesteund door 45 partners waaronder woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, toeleveranciers, adviseurs, architecten, banken, beleggers en een energiebedrijf. Het NRP organiseert activiteiten op gebied van kennisbevordering, uitwisseling van ervaringen en verbeteren van de randvoorwaarden voor renovatie en transformatie. In werkgroepen wordt aandacht besteed aan o.a. nieuwe verdienmodellen, flexibilisering en het opzetten van een leergang. Voor de beste voorbeelden in de categorieën Renovatie, Transformatie en Gebiedstransformatie reikt het NRP jaarlijks een prijs uit: de Gulden Feniks.