Lexence benoemt Michiel van Schooten tot bestuurder
19 juni 2012

Met ingang van 1 juli is mr. Michiel van Schooten benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van Lexence voor een periode van drie jaar. Van Schooten volgt mr. Luc Habets op die terugtreedt na het verstrijken van zijn zittingsperiode. Naast zijn werkzaamheden als bestuurder zal Van Schooten zijn praktijk blijven voeren.
 
Van Schooten is sinds 1998 als advocaat en partner verbonden aan Lexence bij de sectie ondernemingsrecht. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames, private equity transacties, management MBOs en MBI's en structurering van allerhande samenwerkingsverbanden. Daarnaast voert hij vennootschapsrechtelijke procedures en adviseert hij bij aandeelhoudersgeschillen. Van Schooten maakte van 2008 tot en met 2011 deel uit van het bestuur van Meritas Law Firms Worldwide.
Vanaf 1 juli zal het dagelijks bestuur van Lexence bestaan uit dr. ir. Peter Reinders, mr.  Mark Keuss en mr. Michiel van Schooten.