Lexence benoemt Arthur Kaspers tot bestuurder
1 juli 2013

Met ingang van 1 juli is mr. drs. Arthur Kaspers benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van Lexence voor een periode van drie jaar. Kaspers volgt mr. Mark Keuss op die terugtreedt na het verstrijken van zijn zittingsperiode. Naast zijn werkzaamheden als bestuurder zal Kaspers zijn praktijk blijven voeren.
 
Kaspers is een van de oprichters van Lexence. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht). Hij procedeert en adviseert in zaken over bestemmingsplannen, vergunningen en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving. Daarnaast behandelt hij complexe zaken met betrekking tot bodemverontreinigingen, milieuvergunningen en (overheids-)aansprakelijkheid. Kaspers treedt vooral op voor ontwikkelaars, eigenaren, beleggers en beheerders van vastgoed. Kaspers is actief lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten.
 
Vanaf 1 juli zal het dagelijks bestuur van Lexence bestaan uit dr. ir. Peter Reinders, mr.  Michiel van Schooten en mr. drs. Arthur Kaspers.