Joost Houtman verkozen tot lid Raad van Bestuur Meritas
24 april 2015

Houtman zal gedurende zijn termijn van drie jaar de strategie van het netwerk mede bepalen

 

 
Joost Houtman is aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van Meritas, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren. Houtman werd eind april tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het netwerk benoemd in deze functie.
 
Als bestuurslid zal Houtman verantwoordelijk zijn voor het evalueren en opstellen van het beleid en het bepalen van de strategie van het netwerk. Houtman zal eveneens optreden als organisatorisch leider en het aanspreekpunt zijn voor de aangesloten advocatenkantoren voor wat betreft administratieve aangelegenheden. Hij zal de contacten met hen onderhouden en de onderlinge communicatie tussen de advocatenkantoren aanmoedigen en bevorderen en feedback verzamelen over de initiatieven van Meritas. Houtman is benoemd voor een termijn van drie jaar. De Raad van Bestuur van Meritas bestaat uit 21 advocaten afkomstig van de aangesloten advocatenkantoren uit de hele wereld.
 
“We zijn erg enthousiast dat Joost deel gaat uitmaken van de Raad van Bestuur,” aldus Tanna Moore, president en CEO van Meritas. “Joost is altijd al een warme pleitbezorger geweest van de organisatie en Meritas zal op zijn inzichten kunnen blijven steunen tijdens de strategische planning en ontwikkeling van de organisatie en kunnen rekenen op zijn inspanningen op het gebied van werving, behoud en ontwikkeling van Meritas advocatenkantoren.”