80%-regeling alleen bij betaling voor 15 november 2013
5 november 2013

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gewezen op het vervallen van de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014. Het uitstellen van de belastingheffing op een ontslagvergoeding is per die datum niet meer mogelijk.

 

Dit betekent dat nieuwe ontslagvergoedingen in het jaar dat de belastingplichtige die ontvangt van de werkgever volledig in de heffing worden betrokken. Om te stimuleren dat bestaande stamrechten worden opgenomen heeft het kabinet het mogelijk gemaakt om bestaande stamrechten vanaf 1 januari 2014 in één keer op te nemen waarbij slechts 80% van het totale bedrag wordt betrokken in de inkomstenbelasting. Wij wijzen u er expliciet op dat een werknemer slechts gebruik kan maken van de 80%-regeling indien de werkgever de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt.