Actualiteiten

 • 11 oktober 2017 - Publicatie
  Met de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2012 is het enquêterecht per 1 januari 2013 gewijzigd. In het oktobernummer van Tijdschrift voor Ondernemingspraktijk bespreken Timo Jansen en Anne Spaargaren deze en andere aanpassingen.
 • 09 oktober 2017 - Publicatie
  Op 1 september jl. ging het verplicht digitaal procederen voor civiele handelszaken van start bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Eind september waren ruim 60 zaken digitaal aanhangig gemaakt. Ook bij Lexence hebben wij ervaring met de eerste digitale procedures.
 • 09 oktober 2017 - Publicatie
  Op 26 september jl. organiseerde Lexence het seminar ‘Privacy in het arbeidsrecht’. Tijdens deze bijeenkomst werden 80 deelnemers in vogelvlucht meegenomen door de belangrijkste aspecten van het recht op privacy in arbeidsrelaties. Sander Theunissen, advocaat bij Lexence, deelt in dit artikel de belangrijkste punten.
 • 09 oktober 2017 - Publicatie
  Per 1 juli 2017 is art. 151d Gemeentewet (Wet aanpak woonoverlast) in werking getreden. Deze wet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid het handhavingsinstrumentarium van de burgemeester bij de bestrijding van woonoverlast te versterken.
 • 06 oktober 2017 - Recente zaak
  RTL neemt een meerderheidsbelang in Adfactor, dat is gespecialiseerd in digital content marketing.
 • 03 oktober 2017 - Recente zaak
  Staalbouwer Oostingh komt in handen van ASK Romein. Met de overname wil ASK Romein een verdere schaalvergroting realiseren van haar staalbouwactiviteiten.
 • 02 oktober 2017 - Recente zaak
  ​Logistiek dienstverlener Base Logistics Group heeft Healthlink Europe & International overgenomen.
 • 08 september 2017 - Recente zaak
  ​Lexence heeft de oprichter en CEO van het Nederlandse klantcontactcenter PCS geadviseerd bij het samenbrengen van PCS en haar Belgische branchegenoot Mifratel in één groep.
 • 08 september 2017 - Persbericht
  Esther van der Meulen en Hugo Goedegebure hebben per 1 september jl. hun carrière voortgezet bij Lexence.
 • 05 september 2017 - Publicatie
  ​​Het ligt voor de hand dat bij een due diligence gericht op huur van onroerend goed de aandacht voornamelijk is gevestigd op de inhoud van de huurovereenkomst en bijbehorende bijlagen en allonges. Toch kunnen ook afspraken buiten de huurovereenkomst van grote invloed zijn op de huurrelatie.
 • 01 september 2017 - Recente zaak
  KPN heeft Cam IT Solutions (CAM) overgenomen, een IT-dienstverlener voor de zorg en publieke sector in Nederland. De overname past binnen de strategie van KPN om te groeien als dienstverlener en zich te richten op grootzakelijke sectoren.
 • 01 september 2017 - Publicatie
  Het ministerie van Economische Zaken, betrokken organisaties en marktpartijen zijn enkele jaren geleden met elkaar in gesprek gegaan met als doel om de detailhandel toekomstbestendig te maken. Alle betrokken partijen hebben toen de 'Retailagenda' ondertekend, waarin afspraken zijn neergelegd om dat doel te bereiken. Een aantal afspraken houdt verband met het huurrecht en partijen hebben gekeken hoe deze afspraken juridisch konden worden vormgegeven. Er is gesproken over het sluiten van een convenant met daarin juridisch afdwingbare afspraken over huurrechtelijke onderwerpen. Partijen zijn er echter niet in geslaagd om te komen tot overeenstemming over dit convenant.
 • 01 september 2017 - Publicatie
  ​Het hof Arnhem-Leeuwarden acht een curator in haar arrest van 14 maart 2017 persoonlijk aansprakelijk voor de schade die een verhuurder lijdt vanwege het onbevoegd onderverhuren van een winkelruimte. Lotte Dröge behandelt in Cobouw het arrest. Klik rechts op de button om het volledige artikel te downloaden.
 • 14 augustus 2017 - Recente zaak
  Evolve IP, leverancier van clouddiensten, neemt de Nederlandse klantcontactspecialist Mtel over. De strategische aankoop is onderdeel van de groeistrategie van Evolve IP en heeft als doel diens positie in Europa te versterken.
 • 14 augustus 2017 - Persbericht
  Op zondag 3 september a.s. doet Lexence met twee teams mee aan de Amsterdam City Swim.
 • 08 augustus 2017 - Persbericht
  Het daadwerkelijk verzilveren van de Big Data belofte vereist kennis over het benutten van data en analyses. Martin Heijnsbroek, managing partner MIcompany, heeft 20 jaar ervaring in het werken met Data Analytics in organisaties en deelde op 23 juni jl. tijdens de i-Lexence Talk zijn visie op het daadwerkelijk realiseren van de Big Data belofte.
 • 26 juli 2017 - Recente zaak
  Europa's eerste digitale verzekeringsadviseur KNIP en leverancier van vergelijkingssoftware Komparu zijn een fusie aangegaan.
 • 25 juli 2017 - Publicatie
  ​In het vakblad Arbo Rendement kan men vragen stellen die beantwoord worden door ervaren adviseurs. In de juli-editie geeft Petra Greuter, advocaat arbeidsrecht, antwoord op de vraag 'Een werkneemster is terug van zwangerschapsverlof, maar wil thuis kolven omdat ze de ruimte niet geschikt vindt. Moet mijn werkgever dit faciliteren?'.
 • 17 juli 2017 - Recente zaak
  Het Vlaamse mediabedrijf Mediahuis investeert in de Nederlandse online uitgever Wayne Parker Kent. Wayne Parker Kent is het bedrijf achter onder meer NSMBL.nl, Culy.nl, Manners.nl en Famme.nl.
 • 12 juli 2017 - Recente zaak
  Reggeborgh Vastgoed heeft het in samenwerking met Onis Vastgoed ontwikkelde gebouw De Winthont verkocht aan de Franse belegger Perial AM.
 • 11 juli 2017 - Recente zaak
  Intelligent Group, de Belgische hostinggroep rond Combell, heeft Zitcom Group overgenomen. Door de overname wordt Intelligent marktleider in Denemarken en een top drie speler in Europa voor SME hostingproducten.
 • 07 juli 2017 - Persbericht
  Op 6 juli 2017 is de Vereniging Jonge Procesadvocaten ("VJP") opgericht. De VJP is opgericht door en voor jonge advocaten die zich bezig houden met de civiele procespraktijk. Namens Lexence is Anne Spaargaren hierbij betrokken.
 • 06 juli 2017 - Recente zaak
  Unirobe Meeùs Groep (UMG) heeft een meerderheidsbelang genomen in employee benefits specialist Flexis Groep. Onder de naam Meeùs Flexis zal worden gestreefd naar een leidende positie in de Employment Benefits-markt.
 • 06 juli 2017 - Publicatie
  Kiest een werkgever ervoor zijn onderneming geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere entiteit, dan gaan de rechten en verplichtingen die voor die werkgever uit arbeidsovereenkomsten voortvloeien van rechtswege over op de verkrijger (art. 7:662 e.v. BW). Werknemers komen dan automatisch in dienst bij de overnemer.
 • 06 juli 2017 - Publicatie
  Op 1 juni jl. heeft Lexence in het kader van de PROVADA een ochtendseminar gegeven over de nieuwe Omgevingswet. In het Rosarium in Amsterdam werden zo'n 80 genodigden bijgepraat over het onderwerp 'De nieuwe Omgevingswet: mooie beloftes, maar wat houdt het in de praktijk in?'.