Lexflash 2013 - Januari

Lexflash januari 2013

Inhoudsopgave:

Van het kantoor
Actualiteiten vastgoedrecht
Actualiteiten ondernemingsrecht
Selectie van recente zaken
Seminars en presentaties
Van het kantoor
 • Twee nieuwe partners, veel nieuwe kansen
  Bart Bendel en Jan Willem Raadgever, twee nieuwe partners versterken de sectie ondernemingsrecht respectievelijk vastgoedrecht van Lexence. Ondanks de sterk bewegende markten, zien beide veel kansen en mogelijkheden. Lees meer
Actualiteiten vastgoedrecht
 • Bestemmingsplan met nieuwe winkelontwikkeling onderuit vanwege dreigende winkelleegstand
  In een uitspraak van 5 december 2012 heeft de hoogste bestuursrechter een streep gezet door een bestemmingsplan dat een nieuwe winkelontwikkeling mogelijk maakte,omdat onvoldoende rekening was gehouden met (dreigende) winkelleegstand in het centrum. Lees meer
 • Belangrijke wijzigingen Algemene wet bestuursrecht
  Met ingang van 1 januari 2013 is de Algemene wet bestuursrecht op enkele punten gewijzigd. Op twee wijzigingen waaronder de beperking beroepsgronden in bestuursrechtelijke procedures die voor u van belang kunnen zijn, maken wij u graag attent. Lees meer
 • Liberalisatie huurwoningen aangepast, inflatoire huurverhoging en mogelijk inkomensafhankelijke huurverhogingen in 2013
  De Minister stelt jaarlijks de liberalisatiegrens vast. Deze bedraagt voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 € 681,02. De huurprijs mag per 1juli 2013 met 1,5% worden verhoogd en de voorgenomen inkomensafhankelijke huurverhogingen zouden per 1 juli a.s. moeten ingaan, maar onzeker is of de Tweede en Eerste Kamer met de wetsvoorstellen instemmen. Lees meer
 • Wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen van de baan
  De Tweede Kamer van de Staten-Generaal heeft op 20 november 2012 het wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen verworpen. Het wetsvoorstel zou per 1 januari 2013 moeten regelen dat onroerende zaken uitsluitend kunnen worden geleverd mèt een geldig energiecertificaat. Lees meer
Actualiteiten ondernemingsrecht
 • De outsourcingovereenkomst: 'tips and tricks'
  Outsourcing wordt door ondernemingen vaak ingezet als strategie in antwoord op de concurrentiedruk en veranderende economische omstandigheden. Om verzekerd te zijn van de juiste focus kan het lonend zijn om processen die niet tot de kern van de onderneming behoren uit te besteden aan betrouwbare partners. Lees meer
 • Ook persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder zonder persoonlijk ernstig verwijtbaar handelen
  De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 23 november 2012 (HR 23 november 2012, RvdW 2012/1473) geoordeeld dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan zijn, als hij in strijd handelt met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsnorm. In dat geval gelden de gewone regels van onrechtmatige daad en is niet vereist dat een bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit geldt ook als de vennootschap voor hetzelfde handelen aansprakelijk is. Lees meer
Selectie van recente zaken
 • Lexence heeft Bouke Siebenga bijgestaan bij de management buy-in van I-Real, ontwikkelaar van maatsoftware. Lees meer
 • Strukton Civiel neemt activiteiten over van Rasenberg op het gebied van infrastructuur en milieu. Lexence trad op als adviseur van Strukton. Lees meer
 • Lexence trad op als adviseur van MEAG bij de verhuur van De Entree 222 in Amsterdam Zuidoost aan DAS. Het pand heeft een vloeroppervlakte van 15.281 M². Lees meer
 • C1000 heeft haar distributiecentrum in Eindhoven met een oppervlakte van ca. 45.000 M² en een spooraansluiting naar RTE verkocht aan Van Rooijen Logistiek. Lexence adviseerde C1000.
  Lees meer
 • Lexence heeft Antea Participaties geassisteerd bij de verkoop van haar belang in Pan-Oston Group, een leverancier van kassameubelen. Lees meer
 • Sunwing Travel Group heeft NOHI Holdings and Trademark gekocht met het doel een hotel in Cancun, Mexico te realiseren. Lexence adviseerde Sunwing bij deze deal. Lees meer
 • Mainport Innovation Fund heeft geïnvesteerd in Robin Radar Facilities, een technologiebedrijf dat apparatuur ontwikkelt om vogelzwermen te detecteren voor de luchtvaart. Lexence adviseerde Mainport bij deze transactie. Lees meer
 • Lexence heeft iCentre geadviseerd bij de overname van alle vestigingen van i-Am Store.
  Lees meer
 • Standard Investment heeft Vlietjonge overgenomen van Tata Steel. Lexence trad op als adviseur van Standard Investment. Lees meer
 • Lexence heeft Green Retail House geadviseerd rond de ontwikkeling en verhuur van een nieuw warenhuis voor V&D in Vlaardingen. Lees meer
 • Fox-IT heeft een deel van haar aandelen verkocht aan Ad Scheepbouwer Holding. Fox-IT houdt zich bezig met onderzoeken en voorkomen van cyberbedreigingen, datalekken en fraude. Lexence heeft de verkopende aandeelhouders geadviseerd. Lees meer
 • Voor meer deals

 

Seminars en presentaties
 • Save the date! Op 7 maart organiseren partners Judith Schulp en Pieter van Dijk een seminar over outsourcing (zie het artikel hierboven). Indien u meer informatie over dit onderwerp wilt ontvangen of bij dit seminar aanwezig wilt zijn kunt u contact op nemen met een van hen via j.schulp@lexence.com of p.van.dijk@lexence.com.
 • Op 21 maart om 14.30 uur organiseren Michiel de Wit en Aike Kamphuis in samenwerking met Stichting Kasteel De Haar een seminar over huurrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten van het exploiteren van horeca op landgoederen en in culturele instellingen. Het seminar wordt gehouden in de Kapel van het kasteel. Voor meer informatie of indien u bij dit seminar aanwezig wilt zijn kunt u contact opnemen met een van hen via m.de.wit@lexence.com of a.kamphuis@lexence.com.
 • Lexence komt naar u toe!
  Niet alleen organiseren de diverse teams van Lexence geregeld seminars 'op locatie' of in het pand aan de Peter van Anrooystraat te Amsterdam, maar de experts van Lexence kunnen ook bij u op kantoor presentaties verzorgen over een breed scala van onderwerpen.
  Voor meer informatie